Nơi để có được tiền nếu không có gì để trả tiền cho một khoản vay, cho vay cơ cấu lại

Trong cuộc sống hiện đại của chúng ta, có cả sọc đen và trắng. Chúng ta không thể chắc chắn rằng ngày mai cũng sẽ ổn. Hôm nay bạn có một công việc lương cao và một mức lương ổn định, không có 100% đảm bảo rằng nó cũng sẽ kéo dài hơn nữa. Để thuận tiện, bạn đã đưa ra một khoản vay mà không đáng kể ảnh hưởng đến ngân sách gia đình của bạn, và nếu bạn có một công việc ổn định, các khoản thanh toán hàng tháng của nó là rất khiêm tốn.
Do hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của bạn, ví dụ: phá sản, công việc của tổ chức bị mất, đóng cửa một chi nhánh của tổ chức sử dụng lao động của bạn. Bạn đã bị cắt khỏi công việc của bạn, hoặc công ty chỉ đóng cửa. Và điều này sẽ dẫn đến thực tế là bạn không thể trả khoản vay. Và không trả hết các khoản thanh toán cho vay bắt buộc sẽ dẫn đến hình phạt hoặc kháng cáo của ngân hàng để thu gom hoặc các vụ kiện.

Có một ý kiến trong số khách hàng vay vay tín dụng cơ cấu lại nợ là một phức tạp, tốn thời gian và không thực tế thủ tục. Bởi vì ý kiến này, mọi người không sử dụng cơ hội của họ để áp dụng cho các ngân hàng với các thủ tục cơ cấu lại nợ vay. Đồng thời, nhiều ngân hàng đã sẵn sàng để sửa đổi lịch trình thanh toán sau khi áp dụng và cung cấp cho vay cơ cấu lại cho khách hàng vay. Đó là lợi nhuận nhiều hơn cho ngân hàng nếu con nợ đã độc lập thực hiện các sáng kiến để thông báo về khả năng tài chính không đầy đủ của mình và sẵn sàng trả nợ nghĩa vụ tín dụng hơn để có những trường hợp ra tòa hoặc chuyển sang các dịch vụ của người thu gom. Sự hấp dẫn của khách hàng vay cho ngân hàng với một đề nghị để cơ cấu lại nợ cho ngân hàng cung cấp cho khách hàng vay một cộng đáng kể, cho thấy tính toàn vẹn của mình cho ngân hàng.

Thủ tục chính nó ban đầu bắt đầu sau khi khách hàng vay áp dụng cho các chi nhánh ngân hàng với một thông điệp rằng ông có một vấn đề tài chính. Con nợ cần phải liên hệ với chi nhánh của ngân hàng, thông báo cho thanh tra tín dụng về vấn đề tài chính của mình, điền vào các tài liệu cần thiết trong ngân hàng để áp dụng cho tái cơ cấu cho vay. Để cho các ngân hàng để đưa ra quyết định về khả năng cơ cấu lại nợ, ngân hàng sẽ yêu cầu tài liệu bổ sung để đánh giá đầy đủ khả năng thanh toán của khách hàng vay.

Danh sách các tài liệu chính cho khách hàng vay nộp đơn xin tái cơ cấu cho ngân hàng:
  1.  Một bản sao hộ chiếu (nếu có một gia đình, cũng là một bản sao hộ chiếu của các thành viên gia đình).
  2.  Ứng dụng của khách hàng vay trong các hình thức của ngân hàng.
  3.  Một bản sao của thỏa thuận vay.
  4.  Bản gốc hoặc bản sao của hồ sơ công việc.
  5.  Một giấy chứng nhận từ công việc về mức lương trong sáu tháng qua trước khi mất việc làm của bạn.
  6.  Trong trường hợp tái cơ cấu cho vay thế chấp, nó là cần thiết để xác nhận rằng không có không gian sống khác cho khách hàng vay.
  7.  Nếu bên vay bị sa thải do giảm, sau đó bạn sẽ cần một giấy chứng nhận, bạn cũng cần một giấy chứng nhận từ việc trao đổi cho thấy số tiền trợ cấp của khách hàng vay.

Sau khi ngân hàng nhận được tất cả các tài liệu trên, quyết định về khả năng tái cơ cấu vốn vay đã được thực hiện trên cơ sở của họ. Trong quá trình này, điều quan trọng nhất là cung cấp các sự kiện thuyết phục rằng việc giảm khả năng thanh toán của bạn xảy ra vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của bạn. Và rằng trong tương lai bạn đã sẵn sàng để tiếp tục trả nợ vay của bạn và thực hiện nghĩa vụ cho ngân hàng và làm mọi thứ để cải thiện tình hình tài chính của bạn.

Sau khi phê duyệt, nó có thể để có được một kỳ nghỉ tín dụng, thanh toán chỉ quan tâm được tính toán mỗi tháng, một sự thay đổi trong thời hạn cho vay với một niềm đam mê của tháng.

Điều đáng chú ý là nếu ngân hàng đã phê duyệt các khoản vay để cơ cấu lại, sau đó nó là giá trị tham gia này rất nghiêm túc và trả hết về thời gian, bởi vì trong một ngân hàng một khách hàng với một vấn đề như vậy có vẻ là phong nha và có trách nhiệm, nhưng mặt khác